מודל ההשקעות של אר בריבוע

היתרונות הבולטים שלנו כמיזם להשקעות נדל"ן בארה"ב
אנחנו חלק מהעסקה

מכיוון שאנחנו בטוחים שההשקעות שלנו כדאיות, אנו הראשונים שחותמים על מסמכי הצטרפות בכל השקעה שמנוהלת על ידינו.

אנחנו חלק מהעסקה

מכיוון שאנחנו בטוחים שההשקעות שלנו כדאיות, אנו הראשונים שחותמים על מסמכי הצטרפות בכל השקעה שמנוהלת על ידינו.

השקעות בסכומים שונים

לכל משקיע במיזם יש בעלות על פי חלקו בעסקה, ולכן ניתן להשקיע בסכומים שונים. הנכסים עצמם נרשמים ע"ש השותפות שבבעלות יחסית של המשקיע.

דו"ח דו שנתי שקוף

למשקיעים מוענקת גישה שקופה ומלאה לכל מסמכי השותפות, ונשלחים להם דו"חות שמונפקים כל חצי שנה, לרבות דו"חות חשבונאים שנתיים שנערכים על ידי רואה החשבון של השותפות.

הרווח שלנו תלוי בהצלחת המיזם

בדיוק כמו יתר המשקיעים, גם אנחנו מרווחים מההצלחה של הפרויקט. אנו לא גובים דמי ניהול. יתרה מזאת - אנו מבטיחים קדימות ברווחים למשקיעים לפני שאנחנו משתתפים ברווחים.

אמינות

המיזם שלנו בוטיק שמעניק שירות אישי וכל לקוח. כמו כן - אנחנו לא מתנהלים בדרך שמצריכה הוצאות גבוהות, שבסופו של דבר מושתות על המשקיעים.

ניהול שוטף

אנחנו מודעים לכל הנעשה בנכסים שלנו בכל עת מכיוון שאנחנו מנהלים קשרים יומיומיים עם מנהלי הפרויקטים בארה"ב.

מועניינים לקבל מידע נוסף?

צרו איתנו קשר ונשמח לסבר לכם עוד על מיזם אר בריבוע